«Top»  : «World»  : «Esperanto»  : Scienco


 Astronomio
 Biologio
 Filozofio
 Fiziko
 Matematiko

 Psikologio
 Teknologio
 Tersciencoj
Google
  Web 0directory.com
«Top»  : «World»  : «Esperanto»  : Scienco Sites
Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino
Komuna agadpodio de fake elstaraj kaj lingvopolitike progresemaj sciencistoj el la tuta mondo , kiuj celas internacilingve pliefikigi la esploron kaj instruon de ĉiuj sciencoj.
www.ais-sanmarino.org
Dolmen-Web
Ampleksa trilingva paĝaro pri dolmenoj (pratempaj tomboj konstruitaj el ŝtonegoj).
www.dolmen-web.de
Eposoj el antikva Ugarito
Baal kaj anat , krt , aqht. el la ugarita tradukis donald broadribb.
www.luin.se/inko/X17-3.pdf
Etimologio de la nomoj de kemiaj elementoj
Paĝo de ais , san marino.
www.ais-sanmarino.org/scio/elemetim.html
ICEM-Esperanto
Internacia komisiono de la movado freinet , kiu laboras por apliki en la publikaj lernejoj de niaj landoj la principojn de la pedagogo celestino freinet.
www.freinet.org/espericem
Internacia Scienca Asocio Esperantista
Isae prezentas liston da artikoloj aperintaj en " scienca revuo" inter 1949 kaj 2000.
www.eventoj.hu/isae
KAEST 2004
Konferenco pri aplikoj de esperanto en scienco kaj tekniko , okazinta en dobřichovice , rande de prago , Ĉeĥio , de la 12a ĝis la 14a de novembro 2004.
www.kava-pech.cz/trip-kaest2004e-esperanto.html
KAEST 2006
Konferenco pri aplikoj de esperanto en scienco kaj tekniko okazos en dobřichovice (Ĉeĥio).
www.kava-pech.cz/trip-kaest2006e-esperanto.html
Komerco de malpurigorajtoj
Prelego de felix zesch pri merkata maniero por limigi la eligon de naturmedi-domaĝaj substancoj.
www.felix-zesch.de/bin/Komerco_de_malpurigorajtoj.pdf
Kulturo kaj socio de Norda Baktrio
Arkeologia artikolo de vladimir i. ionesov en " scienca revuo" (1992).
www.freeweb.hu/eventoj/steb/arkeologio/baktrio/baktrio2.htm
La formado de frupolitikaj rilatoj en la proto-baktria civilizacio de la bronza epoko
Arkeologia artikolo de vladimir i. ionesov en " scienca revuo" (1994).
www.freeweb.hu/eventoj/steb/arkeologio/baktrio/baktrio1.htm
La Maorioj de Nov-Zelando
Artikolo pri la historio kaj kulturo de la maorioj , kun listo de kelkaj polineziaj vortoj en esperanto.
ourworld.compuserve.com/homepages/profcon/a_fox.htm
La perioda sistemo de la elementoj
Paĝo de ais , san marino.
www.ais-sanmarino.org/scio/perioda2.html
La slavoj
Tri etnologiaj artikoloj de p. milukov , tradukitaj de v. laskin. skanaĵo de libro aperinta en 1898.
anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-buch?apm=0&aid=100044&zoom=1
Lexicon Silvestre
Plurlingva vortaro pri forstado.
w3.forst.tu-muenchen.de/~quednau/lex-silv

Next

Pages::1:2:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by 0directory.com


Home | Links Exchange| Contact | Directory |Domain RegistrationCopyleft 2013 0directory.com